Integritetspolicy

Allmänt

Vi på BEMZ AB är måna om att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och dina personuppgifter. Vår integritetspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vad du har för rättigheter rörande de personuppgifter som du lämnar till oss. Policyn gäller alla som besöker vår webbsida eller som handlar av oss och vid andra kontakter med oss.

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice via e-post: kundservice@bemz.com om du har några frågor.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

BEMZ AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hämtar in och som behandlas och lagras av oss. BEMZ AB har organisationsnummer 556664-6633 och adress Birger Jarlsgatan 79, 113 56 Stockholm.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Vi samlar in dina personuppgifter när du till exempel besöker eller handlar på vår webbsida eller när du kontaktar vår kundservice eller när du är aktiv i våra sociala media. Vi samlar också in personuppgifter genom cookies. Dessa personuppgifter kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra ärenderelaterade kontaktuppgifter. Det kan även röra sig om din IP-adress, och ditt bank- eller kreditkortsnummer. Vi kan också samla in tekniska data, såsom uppgifter om vilken enhet du använde för att komma till vår hemsida, din webbläsare, din geografiska plats och enhetens operativsystem. Cookies kan samla in data som gäller datatrafik, såsom vilka sidor du har besökt, hur länge du har varit inne på dessa sidor, vilka transaktioner som har gjorts samt allmänna uppgifter om exempelvis kön, ålder och platsbeskrivning. För att läsa mer om hur vi använder cookies, klicka här.

När samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du:

 • Köper varor på vår webbsida, via telefon eller i vår butik.
 • Besöker vår webbsida.

 • Kontaktar vår kundservice via telefon, e-post eller via vår chattfunktion.
 • Är aktiv i våra sociala media genom att kommentera, tagga ”BEMZ” eller kontakta oss direkt.
 • Deltar i en undersökning på vår webbsida.

Hur använder vi dina personuppgifter och varför

Vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och för att kunna:

 • Hantera din beställning och ditt köp hos oss.
 • Hantera kundtjänstärenden.
 • Skicka generell marknadsföring till dig såsom personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier.
 • Göra uppdateringar och förbättringar av våra tjänster och varor samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.
 • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar och regleringar.
 • Förhindra missbruk av våra tjänster.
 • Registrera de personer som meddelar oss att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från oss och som inte är registrerade som våra kunder.

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen och vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Vem delar vi dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter endast när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service och varor delar vi dina personuppgifter endast med tredje part med vilken vi är säkra på att all information är skyddad och inte används i marknadsföringssyfte. Vi använder därutöver till exempel Googles tjänster för analyser och marknadsföring. Mer information om hur Google samlar in, delar och använder data finns att hitta här. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal avseende detta som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter. När vi delar med oss av dina personuppgifter kommer dessa endast att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. Vi säljer inte några av dina personuppgifter till en tredje part. Skulle BEMZ AB säljas eller slås ihop med ett annat företag, kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare eller med den potentiella köparen och dennes rådgivare.

Vilka är dina rättigheter

Vi på BEMZ AB respekterar dina rättigheter och de personuppgifter som vi samlar in från dig. Därför har vi tillvägagångssätt för att hantera dina uppgifter på ett rättvist, lagligt och transparent sätt. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som du har lämnat till oss via begäran om ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du ha också rätt begära att dina personuppgifter ska rättas. Om du inte längre vill att vi sparar dina personuppgifter kan du begära att vi ska avregistrera eller radera uppgifterna i enlighet med vad som framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt ingångna avtal med dig. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du kan också inaktivera cookies på din dator genom att ändra dina inställningar för cookies i din webbläsare eller så kan du använda en särskild programvara som förhindrar cookies från att användas. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke vad avser marknadsföring. Du har också rätt att tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Hur länge sparas vi dina personuppgifter

Uppgifter som samlas in från dig som har besökt vår webbsida eller som har gjort en beställning hos oss och som har accepterat vår sekretesspolicy, kommer att finnas kvar hos oss så länge uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Du kan begära om att uppgifterna ska avregistreras eller raderas när som helst. Om du väljer inte att avregistrera eller radera uppgifterna kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som det krävs ur rättslig synpunkt. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Avregistrera dina personuppgifter

Om du inte längre vill ha information från oss om våra tjänster och varor, kan du när som helst ”avprenumerera” informationen genom att klicka på länken “avregistrera” längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta vår kundservice via e-post: kundservice@bemz.com.

Frågor eller klagomål

Om du skulle vilja få tillgång till, uppdatera eller radera de personuppgifter som vi har samlat in från dig eller om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vänligen kontakta oss via e-post: dataprotection@bemz.com. Vi kan komma att be om specifik information från dig för att få hjälp att bekräfta din identitet och säkra din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att vi inte lämnar ut information till någon som inte har rätt till den. Vi försöker besvara på alla förfrågningar inom en månad. Eventuella klagomål kring hur vi använder dina personuppgifter kan även skickas till dataprotection@bemz.com.

Ändringar av denna policyn

Då och då kan vi komma att uppdatera denna policy. Förändringar inom teknologi, lagstiftning och riktlinjer från myndigheter kan göra det nödvändigt för oss att informera dig om våra uppdateringar och hur de påverkar dina rättigheter. Du bör kontinuerligt besöka vår webbsida för att vara säker på att du är införstådd med eventuella förändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen hittar du på vår webbsida under fliken ”Integritetspolicy”.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 1 mars 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Hitta oss

Bemz Butik & Showroom
Odengatan 22, 113 56 Stockholm
Öppet Måndag-Torsdag 11.30-18.00
Fredag 11.30-16.00
Lördag 11.00-15.00

Din varukorg
Gratisprov av 5