Meny varukorg

Tävlingsvillkor

    1.    Tävlingen är öppen för deltagare från alla de 35 länder som Bemz levererar varor till. Följ länken för att se en komplett lista här.

    2.    Du måste vara över 18 år för att delta. 

    3.    För att delta, gå till Bemz Design Award rösta och välj en favorit från varje land samt ett av allmänhetens bidrag genom att klicka i rätt ruta. Fyll därefter i dina kontaktuppgifter och klicka på “rösta”.
 Skicka sedan ett mejl till [email protected], uppge ditt namn och mobilnummer och motivera varför just du ska vinna.
    4.    Deltagande måste ske senast klockan 23:59 den 29 februari 2016.

    5.    Endast en röst per person.

    6.    Det finns ett pris: ett presentkort värt € 500.

    7.    Priset kommer att levereras till vinnarens adress senast den 31 maj 2016 i enlighet med de villkor som specificeras nedan.

    8.    Vinnaren kommer att bli den som på bästa sätt motiverar varför hen ska vinna. Vinnaren kommer att väljas ut inom 7 dagar efter att tävlingen avslutats och meddelas av Bemz.

    9.    I det fall att vinnaren inte accepterar att ta emot priset eller, av någon anledning, inte kan ta emot priset, eller om tävlingsarrangören inte lyckas etablera kontakt med vinnaren inom 7 dagar efter att vinnaren dragits, så förbehåller tävlingsarrangören sig rätten att dra tillbaka vinsten och utse en ny vinnare.

    10.    Juryn består av representanter på Bemz marknadsavdelning. Valet av vinnare kommer att övervakas av en oberoende person. Dragningen av vinnare är slutgiltig och bindande och kan ej överklagas.

    11.    Uppgifter om vinnaren (namn och land) kommer att kunna erhållas genom att ett frankerat kuvert skickas till Bemz, Marketing - Vote & Win, Birger Jarlsgatan 79, 113 56 , Stockholm, Sweden efter den 8 mars 2016.

    12.    Bevis för att du skickat in ett tävlingsbidrag gäller inte som bevis för att tävlingsarrangören mottagit ditt bidrag. Tävlingsarrangören är inte ansvarig för eventuella tävlingsbidrag som på grund av tekniska orsaker av vilket slag som helst inte kommer fram. Tävlingbidrag som inkommer i andra former (till exempel via post) kommer inte att godkännas.

    13.    Priset går inte att överlåta och det finns inget kontant alternativ. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att erbjuda ett alternativt pris av motsvarande eller högre värde i det fall att det pris som ursprungligen utlysts av någon anledning in skulle vara tillgängligt. 

    14.    Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att ställa in, ändra, avsluta eller tillfälligt senarelägga tävlingen i det fall att oförutsedda omständigheter eller tekniska orsaker utom rimlig kontroll motiverar det, utan att tävlingsarrangören kan hållas ansvarig gentemot tävlingsdeltagare eller tredje part.

    15.    Vinnaren kan komma att behöva delta i publicitet relaterad till vinsten och tävlingen. Vinnaren godkänner att deras namn används i reklam- och publicitetssammanhang utan ytterligare ersättning.

    16.    Utöver det som ovan specificerats så kommer tävlingsarrrangören att behålla, använda och dela varje deltagares personuppgifter under administrationen av tävlingen, för att underlätta prisutdelningen och för att kommunicera med tävlingsdeltagarna. Villkoren för all sådan hantering följer samma policy som Bemz allmänna policy för hantering av personuppgifter.