Meny varukorg

Köp och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor för dig som handlar varor hos Bemz

1.1 Vår policy
BEMZ erbjuder produkter till försäljning på www.bemz.com och dess e-handel företagstjänster uteslutande till slutkunder,, dvs "konsumenter". Med "konsument" avses varje person som är den slutliga kunden eller konsumenten av varan. Mot bakgrund av sin affärsstrategi, förbehåller sig BEMZ rätten att inte utföra beställningar av användare som inte är "konsumenter" samt andra beställningar som inte överensstämmer med BEMZ företagspolitik. Dessa ”Allmänna villkor för försäljning” reglerar uteslutande erbjudandet, överföringen och godkännandet av beställningar avseende produkter på www.bemz.com, mellan användarna av bemz.com och BEMZ.

1.2    Avtal om köp
För att genomföra ett ”avtal om köp” av en eller flera produkter på www.bemz.com, måste du fylla i det elektroniska beställningsformuläret enligt anvisningarna och skicka det elektroniskt till BEMZ. Beställningsblanketten innehåller en sammanfattning av Bemz  ”Allmänna villkor för försäljning”, information om de viktigaste egenskaperna hos varje beställd produkt och det aktuella enhetspriset samt alla tillämpliga avgifter och skatter. Här anges även de betalningsalternativ, leveransvillkor, transport och leveranskostnader samt villkor för returer. Kontraktet anses ha vunnit laga kraft vid BEMZ elektroniska mottagande av ditt beställningsformulär. Innan du genomför ett köp av produkter genom att skicka beställningsformuläret kommer du att ombes att noga läsa de allmänna villkoren för försäljning och att skriva ut och spara en kopia av dem för eget bruk. Beställningsformuläret kommer att arkiveras i vår databas under den tid som krävs för att utföra order, och i enlighet med gällande lagstiftning. Innan du utför din slutliga beställning via orderformuläret kommer du att bli ombedd att identifiera och korrigera eventuella inmatningsfel. Köpekontraktet med BEMZ kan även göras på engelska. När kontraktet har vunnit laga kraft kommer BEMZ att fullfölja din beställning. BEMZ får inte behålla beställningar om tillräckliga garantier för solvens saknas eller är ofullständiga eller felaktiga. BEMZ får inte heller behålla beställningar på på produkter som inte längre är tillgängliga. I ovanstående fall kommer vi att informera dig via e-post om att avtalet inte har verkställts, att BEMZ inte har genomfört din beställning och ange skälen till detta. Om produkterna som visas på www.bemz.com inte längre är tillgängliga vid tidpunkten för din beställning och när BEMZ har mottagit din elektroniska beställning, skall BEMZ informera dig inom trettio (30) arbetsdagar från mottagandet av beställningen om att de beställda produkterna inte finns. Om beställningsformuläret har skickats och priset har betalats för varor som inte längre är tillgängliga, kommer BEMZ att återbetala dig det belopp som betalats in. Genom att skicka in ett beställningsformulär och på så vis ingå ett avtal med BEMZ accepterar och förbinder du dig ovillkorligen att följa bestämmelserna i dessa ”Allmänna villkor för försäljning”. Om du inte håller med om delar av bestämmelser i de Allmänna villkor för försäljning, ska du inte skicka in beställningsblanketten för inköp av produkter på www.bemz.com. Genom att skicka in beställningsformuläret bekräftar du att du erkänner och accepterar dessa ”Allmänna villkor för försäljning” samt övriga villkor på www.bemz.com, även genom länkar, inkluderande  “Allmänna villkor för användning” och “Sekretesspolicy”. Efter det att avtalet har genomförts skickar BEMZ ett kvitto på beställningen till dig via epost. Kvittot sammanfattar informationen i beställningsformuläret (Allmänna villkor för försäljning, produkternas viktigaste egenskaper, detaljerade uppgifter om priset, betalningsvillkor, returrätt och fraktkostnader).

Garantier och produktpriser
På www.bemz.com, erbjuder vi försäljning av överdrag till soffor, fåtöljer och kuddar. Dessa produkter tillverkas för BEMZ direkt av producenterna som är noggrant utvalda genom strikta kvalitetskontroller. Produkternas viktigaste egenskaper visas på www.bemz.com bredvid varje produktbeskrivning. Bilderna på de produkter som erbjuds till försäljning på www.bemz.com motsvarar inte alltid exakt de verkliga produkterna beträffande form och färg, eftersom bildernas form och färg kan påverkas av vilken webbläsare eller skärm som används. Priserna kan komma att ändras. Kontrollera det slutliga försäljningspriset innan du skickar det aktuella beställningsformuläret. Inköpsorder från länder som inte ingår i listan som visas i under “Leveransinformation” kan inte godtas av BEMZ. Om du väljer att nyttja din returrätt för inköpta produkter kommer BENZ inte att acceptera returnerade produkter som har förändrats från sitt ursprungliga skick eller som är skadade.

1.4 Betalningar
Betalning av priser för produkter och relevanta fraktkostnader måste göras med hjälp av ett av de förfaranden som anges i beställningsformuläret. Vid betalning med kreditkort/betalkort sänds alla detaljer (till exempel kortnummer och utgångsdatum) via krypterad kod till DIBS Payment Services AB utan att BEMZ eller tredje part har någon som helst tillgång till dem. Sådana uppgifter kan inte kommas åt av BEMZ. BEMZ kontaktar sedan DIBS Payment Services AB för att kunna utföra de procedurer som krävs för att ditt köp ska genomföras, eller för att utfärda relevanta återköp vid returer i enlighet med din rätt att returnera varor, eller för att rapportera bedrägerier till polisen på www.bemz.com.  Produktpriser och relevanta fraktkostnader, i enlighet med vad som anges i beställningsformuläret, kommer att debiteras ditt nuvarande konto när du gör din beställning.


1.5 Frakt och leverans av produkter
För specifika frakt- och leveransförfaranden, se kundservice - leverans/frakt avdelningen. Läs dessa avsnitt noggrant. Informationen i dessa avsnitt utgör en integrerad del av våra “Allmänna villkor för försäljning” och skall följaktligen vara helt kända och accepterade av dig vid den tidpunkt då beställningsformuläret skickas in.

1.6 Kundtjänst
För ytterligare information eller vid krav, kontakta vår kundtjänst via www.bemz.com

1.7 Returrätt
 Du har rätt att häva avtalet med BEMZ utan påföljd inom 14 (fjorton) arbetsdagar efter mottagandet av de produkter som köps på www.bemz.com. För att häva avtalet och returnera produkterna ska du använda retursedeln. I detta fall ska du returnera produkterna och BEMZ måste få produkterna inom 30 (trettio) arbetsdagar från den dag då produkterna togs emot av dig. Om du väljer att returnera en icke-defekt vara står du själv för fraktkostnaderna för returen. När det gäller defekta varor kommer Bemz att betala kostnaden för returfrakten.

Returrätten - förutom att följa de villkor och förfaranden som beskrivs i punkterna ovan - skall kunna anses korrekt utförd så snart följande villkor har uppfyllts helt och hållet:

Kontrollera ditt köp direkt vid leverans, och om du vill ordna en retur, kontakta Bemz inom 14 arbetsdagar från den dag du fick paketet. Tyg som säljs per meter kan endast returneras om defekt. För en fullständig återbetalning måste objektet vara oanvänd, otvättad och inte skadad. Inköp skall returneras i sin originalförpackning . Varorna skall returneras till Bemz i högst ett paket. Köpet måste returneras komplett om inte annat anges av kundtjänst. Bemz måste få varorna inom 30 arbetsdagar från den dag du fick paketet. Varorna måste returneras genom att paketet skickas med det  transportföretag som angivits av Bemz. Om returrätten utövas i enlighet med vad som anges i denna paragraf 7, återbetalar BEMZ det belopp som betalats för de returnerade produkterna, efter avdrag för eventuella fraktkostnader för leverans till dig av de köpta produkterna samt returfraktens kostnad om det gäller icke-defekta varor. BEMZ skall återbetala de belopp som redan betalats ut för inköp av produkter och fraktkostnader för leverans av inköpta produkter till dig bara om produkterna returneras av skäl som kan bero på BEMZ, som i fallet där produkterna inte har de utlovade väsentliga egenskaperna, har tillverkningsfel eller har levererats felaktigt. I det sistnämnda fallet kan du använda retursedeln. BEMZ skall återbetala de belopp som redan betalats ut så snart som möjligt. Senast inom 30 (trettio) arbetsdagar från den dag då vi fick kännedom om ditt beslut att utöva din ångerrätt, kommer vi omgående att inleda förfarandet för återbetalning av detta belopp, efter att ha bekräftat att villkoren är vederbörligen uppfyllda. I det fall din retur inte uppfyller de villkor som anges i punkt 7 i våra “Allmänna villkor för försäljning” kommer du inte vara berättigad till någon återbetalning av det belopp som redan betalats ut till BEMZ; likväl skall du ha rätt, att på egen bekostnad, mottaga produkterna i de förhållanden under vilka de skickades tillbaka till BEMZ. Annars har BEMZ rätt att behålla produkterna och hålla inne de belopp som redan mottagits.

1.8    Återbetalningstider och förfaranden
Efter det att produkterna har återlämnats kontrollerar BEMZ att produkterna överensstämmer med de villkor som anges i punkt 7 ovan. I den händelse att BEMZ kan bekräfta att dessa villkor har uppfyllts, skickar BEMZ bekräftelse av godkännande av returvaror till kunden via e-post.

Oavsett vilket betalningsförfarande du har använt, ska återbetalningsförfarandet startas av BEMZ inom 30 dagar från det att BEMZ får reda på ditt beslut att utöva din returrätt och efter att BEMZ har kontrollerat att den senare gäller och att de returnerade produkterna accepteras. Växelkursen för krediten skall vara densamma som valutakursen vid den ursprungliga betalningen och följaktligen ska du inte förlora i termer av bankräntor.

  •   BEMZ har valt Posten och TNT (som kan kontaktas på avgiftsfritt nummer) som Bemz officiella leverantörer för returnerade produkter inköpta på www.bemz.com. Du kan returnera produkterna till BEMZ genom TNT eller Posten genom att följa instruktionerna på retursedeln. Detta gör det möjligt för BEMZ att betala för fraktkostnader, när det är tillämpligt, och att spåra paketet när som helst. Om du väljer att returnera produkterna med ett annat företag än de som anges av BEMZ kommer fraktkostnaderna att belasta dig, och du kommer även att vara ansvarig vid förlust eller skada på produkterna.

1.9    Integritetspolicy
Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte redan har gjort det bör du även läsa  våra ”Allmänna villkor för användning”, som också innehåller viktig information om hur vi behandlar våra användares personuppgifter och om www.bemz.com systemsäkerhet.

För ytterligare information om vår integritetspolicy, kontakta oss på vår e-postadress kundservice@bemz.com eller på vårt registrerade kontor på Birger Jarlsgatan 79, SE 113 56 Stockholm, Sverige.

1.10 Svensk lagstiftning
BEMZ ”Allmänna villkor för försäljning” och kontraktet med BEMZ regleras av svensk lagstiftning. 

1.11 Ändringar och uppdateringar
BEMZ  ”Allmänna villkor för försäljning” kan ändras från tid till annan, med hänsyn till nya lagar och förordningar, men inte begränsat därtill. Nya allmänna villkor för försäljning gäller från publikationsdatumet  då de offentliggörs på www.bemz.com.

2. Returrätt och guarantee policy

Returer
Vårt syfte är att garantera din fulla belåtenhet. Om du av någon anledning inte är nöjd med din beställning, kan du utöva din rätt att returnera produkterna genom att kontakta Bemz inom 14 arbetsdagar från den dag då du mottog produkterna köpta på www.bemz.com. Produkterna ska ha inkommit till BEMZ inom 30 arbetsdagar från dagen för mottagandet. Produkterna skall returneras via transportföretaget som angivits av BEMZ och du skall fylla i returformuläret som du hittar på webben under kundtjänst.

Bemz garanti
Vid normal användning kommer ett Bemz överdrag att hålla i minst 3 år. Detta är vårt löfte till dig. Villkoren för denna garanti är ganska enkla. Vår garanti gäller under förutsättning att överdraget används i en normal hemmiljö och att de råd som ges i de Skötselråd som du fick med i paketet från Bemz har följts noggrant. Skötselråden finn även att läsa här.

Garantin gäller i 3 år från det datum då du får dina produkter. Om du skulle upptäcka en defek eller skada så kontakta Bemz kundservice via e-post kundservice@bemz.com eller per telefon + 46-8-6646200. Vi kan då hjälpa dig att behandla din ansökan och kommer att hantera garantiförloppet så snabbt som möjligt. Bemz kommer antingen att korrigera felet om det är möjligt eller producera en ny produkt till dig. Om vi inte längre kan tillhandahålla produkten / tyget du ursprungligen beställde, kommer du att få en likvärdig produkt eller pengarna tillbaka.

2.1
Villkor - Returer och garanti

Returer
Rätten att returnera produkter skall anses korrekt praktiserad när följande villkor har uppfyllts helt och hållet:
  •    Kontrollera ditt köp direkt vid leverans. Om du vill ordna en retur - kontakta Bemz inom 14 arbetsdagar från den dag du fick paketet.
 •    Tyg som säljs per meter kan endast returneras om det är defekt.
 •    För en fullständig återbetalning måste objektet vara oanvänt, otvättat och inte skadat.
 •    Produkten måste returneras i sin originalförpackning .
 •    Varorna måste returneras till Bemz i högst ett paket.
 •    Det fullständiga köpet måste returneras om inte annat angivit av kundtjänst.
 •    Bemz måste mottaga varorna inom 30 arbetsdagar från den dag du fick paketet.
 •    Varorna måste returneras via det transportföretag som angivits av Bemz.

Bemz förbehåller sig rätten att vägra en retur om något av ovanstående villkor inte har uppfyllts. Om du har uppfyllt alla de krav som anges ovan, kommer Bemz att återbetala hela priset på alla icke-defekta objekt, exklusive fraktavgiften för returen. Fraktkostnaderna för den ursprungliga leveransen av de köpta produkterna kommer inte att återbetalas. När det gäller defekta objekt, kommer Bemz att betala för kostnaden för returfrakten.

Bemz garanti
För att garantin ska gälla måste följande villkor uppfyllas :

    •    Normal användning i hemmiljö.

    •    Föremålen ska hanteras i enlighet med våra skötselråd. Detta innebär att: tvätta vid angivna temperaturer, inte placera överdrag i direkt solljus och inte använda torktumlare, blekmedel eller fläckborttagningsmedel eller liknande.

    •    Eventuell returfrakten kommer att betalas av Bemz och alla returer kommer att hanteras av transportföretaget som anges av Bemz.

   
2.2 Återbetalningstider och förfaranden
Efter det att BEMZ mottagit de returnerade produkterna och kontrollerat att produkternamöter alla krav, får du ett meddelande om ett godkännande av de returnerade produkterna via e-post. Oavsett vilken betalningsform du använt (kredit / betalkort), kommer återbetalningsförfarandet att påbörjas inom 30 arbetsdagar från det att BEMZ fick kännedom om ditt beslut att utöva din rätt att returnera köpta produkter och när BEMZ har kontrollerat att returen är i enlighet med ovanstående villkor.

Tidsåtgången för att skriva tillbaka eller återbetala de belopp som du har betalat för att köpa produkter beror på betalningsvillkoren som används:
  •    Vid inköp av produkter med kredit / betalkort beror tiden på kredit / betalkortet men sker normalt efter två kontoutdrag. Observera att växelkursen som kommer att användas vid återbetalningen är densamma då debiteringen gjordes; därför kommer du inte att förlora i form av bankintressen.

2.3  TNT och Posten
Returnerade produkter kan skickas med TNT eller Posten med hjälp av de förfaranden som beskrivs i returformuläret som finns online på www.bemz.se. Om du använder TNT eller Posten kommer BEMZ att kunna betala fraktkostnaderna vid defekta produkter och kan också spåra paketet. Om du väljer att använda ett annat paketleveransföretag, kommer eventuella kostnader för leverans av produkterna tas ut av dig och du kommer att vara ansvarig för förlust av eller skada på produkterna.

3. Allmänna villkor för användning
BEMZ ”allmänna villkor för användning” reglerar tillgång till och användning av www.bemz.com. Tillgång till och användning av denna webbplats samt inköp av produkter på www.bemz.com bygger på antagandet att du har läst, förstått och accepterat dessa ”allmänna villkor för användning”. Denna webbplats sköts och underhålls av BEMZ AB. ("BEMZ"). BEMZ AB är registrerat i Sverige under nr. 556664-6633, VAT-nr. SE556664-6633-01. BEMZ säte i Sverige ligger på Birger Jarlsgatan 79, 113 56 Stockholm. Begäran om information görs genom vår kundtjänst: Klicka här för att kontakta kundtjänst.
För ytterligare information, gå till vår kundtjänstavdelning på webbplatsen. Där hittar du information om beställningar, leveranser, återbetalningar och retur av produkter köpta på www.bemz.com.

Kom ihåg att du kan även kontakta BEMZ via e-post: kundservice@bemz.com eller per telefon på vårt kundtjänstnummer +46 8 664 62 00 (Sverige).

För all annan juridisk information hänvisar vi till “Allmänna villkor för användning” och “Integritets- och returpolicy”. BEMZ kan ändra eller helt uppdatera hela eller delar av de ”Allmänna villkor för användning”. All ändringar och uppdateringar av Allmänna villkor för användning kommer att vara bindande så snart de publiceras på webbplatsen i detta avsnitt på webben. Därför måste du regelbundet ha tillgång till dessa villkor för att veta vilka de senaste och uppdaterade villkoren för användning av www.bemz.com är. Om du inte accepterar hela eller delar av Bemz Allmänna villkor för användning, ska du inte använda vår webbplats. Tillgången till och användningen av www.bemz.com, inklusive visningen av webbsidor, kommunikation med BEMZ, hämtning av information om produkter och inköp på webbplatsen, skall utföras av våra användare ("konsumenter"), är avsedd för eget bruk och görs tillgänglig endast för konsumenternas egna syften. (Med en BEMZ "konsument" avses varje person som är den slutliga kunden eller konsumenten av varan). Kom ihåg att du är ansvarig för användningen av www.bemz.com och dess innehåll. BEMZ skall inte anses ansvarig för någon användning av webbplatsen och dess innehåll som görs av dess användare och som inte överensstämmer med gällande lagar och förordningar, om det inte faller under BEMZ ansvar för kränkning och grov vårdslöshet. Framför allt kommer du att vara ansvarig för att kommunikaton av  information eller data som inte är korrekt, falsk eller berör tredje part, i händelse av att den senare inte har gett sitt samtycke, samt för felaktig användning av sådan data eller information.

3.1  Sekretesspolicy
Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn som gäller även om du som användare besöker www.bemz.com och använder de berörda tjänsterna utan att köpa någon produkt. Sekretesspolicyn kommer att hjälpa dig att förstå hur och för vilka ändamål www.bemz.com samlar in och använder dina personuppgifter.

3.2 Immateriella äganderätter
Innehållet på www.bemz.com, inklusive men inte begränsat till, arbeten, motiv, bilder, dialoger, musik, ljud och video, dokument, ritningar, figurer, logotyper och allt annat material som publiceras på www.bemz.com i alla format, inklusive menyer, webbsidor, grafik, färger, system, verktyg, typsnitt och utformningen av webbplatsen, diagram, layouter, metoder, processer, funktioner och program som ingår i www.bemz.com, skyddas av upphovsrätten och av aktuell lagstiftning gällande BEMZ äganderätt och övriga rättsinnehavare. Reproduktion i någon form, vare sig helt eller delvis, av www.bemz.com och dess innehåll är inte tillåtet utan BEMZ skriftliga medgivande. Endast BEMZ har rätt att tillåta eller förbjuda såväl direkt som indirekt och tillfälligt som permanent reproduktion, oavsett metod och form, helt eller delvis av www.bemz.com och dess innehåll. Beträffande www.bemz.com har du bara rätt att visa webbplatsen och dess innehåll. Du har också rätt att utföra alla andra tillfälliga former av mångfaldigande som är övergående eller underordnade och som är en integrerad och väsentlig del vid visning av www.bemz.com och dess innehåll och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse. Du har rätt att surfa på webbplatsen för att lagligt använda www.bemz.com och dess innehåll. Du har inte behörighet att på något sätt och i någon form reproducera, helt och delvis www.bemz.com och dess innehåll. All kopiering måste vid varje tillfälle godkännas av BEMZ eller, vid behov, av författarna av arbetet som läggs ut på webbplatsen. Sådana reproduktioner skall utföras för lagliga ändamål och i enlighet med upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som BEMZ och upphovsmännen till de verk som publiceras på webbplatsen har. Författarna av verk som publiceras på www.bemz.com har när som helst rätt att göra anspråk på upphovsrätten till sitt arbete och att invända mot förvanskning eller annan ändring av verken, inklusive eventuella skador på arbeten som kan påverka författarnas heder och anseende. Du förbinder dig att respektera upphovsrätten vad gäller författarna som valt att publicera sitt arbete på www.bemz.com eller som i samarbete med www.bemz.com skapat nya uttryck och konstnärliga verk avsedda för publicering antingen på webbplatsen eller som en integrerad del av webbplatsen. Du får inte på något sätt eller i någon form använda innehållet på webbplatsen eller något av enskilda upphovsrättsligt skyddade verken. Exempelvis får du inte ändra eller modifiera webbinnehållet eller den enskilda verk som skyddas av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter utan BEMZ medgivande och utan samtycke, vid behov, berörd författare av de verk som publiceras på www.bemz.com.

3.3   Varumärken och domännamn
BEMZ är ensam ägare av logotyperna och de registrerade varumärkena "BEMZ" och "www.bemz.com" och alla andra tecken som innehåller ordet "BEMZ" samt domännamnet "www.bemz.com". Alla andra symboler som används för att särskilja de produkter som säljs på www.bemz.com och läggs ut på webbplatsen är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. De används på www.bemz.com endast med  syftet att särskilja, beskriva och göra reklam för de produkter som säljs på www.bemz.com. BEMZ och andra ägare av registrerade varumärken har uteslutande rätt till användningen av sina respektive ägda varumärken. Du är inte behörig, utan medgivande från BENZ och från andra ägare av alla registrerade varumärken som publiceras på webbplatsen, att använda dessa varumärken för att särskilja varor eller tjänster. All olaglig och otillåten användning av sådana varumärken är förbjudet och kommet att leda till allvarliga juridiska konsekvenser. Sådana varumärken som publiceras på www.bemz.com får inte på något sätt användas för att erhålla otillbörliga fördelar från dessa varumärkes särprägel eller anseende eller på ett sådant sätt så att det skadar dem och deras ägare.

3.4   Länkar till www.bemz.com
Kontakta BEMZ på följande e-postadress marketing@bemz.com om du är intresserad av att länka till hemsidan och/eller andra av www.bemz.com webbsidor som är tillgängliga för allmänheten. Du ombeds kontakta BEMZ för att begära vårt samtycke att länka till www.bemz.com. BEMZ tillåter länkar till www.bemz.com utan kostnad och på icke exklusiv basis. BEMZ har rätt att invända mot länkar till sin webbplats i händelse av att den sökande som avser att aktivera länkar till www.bemz.com, i det förflutna, har antagit otillbörliga affärs eller affärsmetoder som inte är allmänt vedertagna eller godkända av marknadens operatörer, eller har genomfört illojala konkurrerande aktiviteter gentemot BEMZ, eller när BEMZ befarar att ett sådant beteende skulle kunna inträffa i framtiden, eller har inträffat i det förflutna och BEMZ är anser att risk föreligger för en upprepning av händelsen. Under alla omständigheter är det förbjudet att lägga djupa länkar (såsom djupa ramar) till www.bemz.com eller att använda otillåtna meta-taggar utan BEMZ samtycke.

3.5 Ansvarsfriskrivning för innehåll
BEMZ har gjort itt yttersta för att förhindra publikation på sin webbplats av innehåll som beskriver eller representerar situationer av fysiskt eller psykiskt våld eller som av www.bemz.com användare kan anses kränka civila övertygelser eller mänskliga rättigheter och värdighet, i alla dess former och uttryck. BEMZ garanterar inte att innehållet på webbplatsen är lämpligt eller lagligt i andra länder utanför Sverige. Men, i händelse av att sådant innehåll bedöms vara olagligt eller otillåtet i något av dessa länder, ber vi dig att inte använda vår hemsida, och om du ändå väljer att besöka den, så informerar vi dig härmed informerar om att det sätt på vilket du än väljer att använda de tjänster som tillhandahålls av www.bemz.com skall vara ditt exklusiva och personliga ansvar. BEMZ har även vidtagit åtgärder för att säkerställa för sina användare att innehållet i www.bemz.com är korrekt och inte innehåller felaktig eller out-of-date information. BEMZ kan dock inte hållas ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av innehåll som publiceras av BEMZ på sin webbplats, med undantag för ansvaret mot kränkning och grov vårdslöshet och annat som föreskrivs av lagen. BEMZ kan inte heller garantera sina användare att webbplatsen fungerar kontinuerligt, utan avbrott och fel på grund av anslutningen till Internet. I händelse av tekniska problem med att använda vår hemsida så besök vår kundtjänst eller skriv till följande e-postadress: info@bemz.com. En BEMZ representant kommer att finnas tillgängliga för att bistå och hjälpa dig att återställa din tillgång till webbplatsen, i möjligaste mån. Samtidigt ber vi dig kontakta din Internet-tjänst eller kontrollera att varje enhet för Internet-anslutning och tillgång till webbinnehåll är korrekt aktiverad, inklusive din webbläsare. Fastän BEMZ ska göra sitt bästa för att säkerställa en regelbunden tillgång till sin webbplats, kan den dynaimska karäktär som kännetecknar internet och webbinnehåll göra att www.bemz.com ibland inte fungerar helt utan suspensioner, avbrott eller ojämn uppkoppling exempelvis vid uppdatering av hemsidan. BEMZ har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda tjänster på www.bemz.com, integritet av trafikuppgifter och elektronisk kommunikation i syfte att förhindra obehörig användning av eller tillgång till datauppgifter, samt för att förhindra risken för spridning, förstörelse och förlust av data och såväl konfidentiell som icke-konfidentiell information om användare av www.bemz.com, samt för att undvika otillåten eller olaglig tillgång till dessa uppgifter.

3.6 Vår affärsstrategi/affärspolicy
BEMZ erbjuder produkter till försäljning på www.bemz.com, e-handel samt företagstjänster uteslutande till sina slutanvändare , dvs "konsumenter". "Konsument" avser varje person som är den slutliga kunden eller konsumenten av varan. Mot bakgrund av sin affärsstrategi, förbehåller sig BEMZ rätten att inte utföra några order av användare som inte är "konsumenter" och inte heller någon annan order som inte överensstämmer med BEMZ affärspolicy. Våra “Allmänna villkor för försäljning” reglerar uteslutande erbjudandet, överföringen och godkännandet av inköpsorder avseende produkter www.bemz.com mellan användarna av www.bemz.com och BEMZ.

3.7  Gällande lagstiftning
Dessa Allmänna villkor för användning regleras av svensk lagstiftning.